ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اوی‍د م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ه‍زار ل‍غ‍ت‌ ادب‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ از دواوی‍ن‌ و آث‍ار س‍خ‍ن‍وران‍ی‌ چ‍ون‌ ع‍ن‍ص‍ری‌، ف‍ردوس‍ی‌، ف‍رخ‍ی‌...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍اوی‍د، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اوی‍د م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ه‍زار ل‍غ‍ت‌ ادب‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ از دواوی‍ن‌ و آث‍ار س‍خ‍ن‍وران‍ی‌ چ‍ون‌ ع‍ن‍ص‍ری‌، ف‍ردوس‍ی‌، ف‍رخ‍ی‌.../ ت‍دوی‍ن‌ ج‍اوی‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍س‍ت‍ج‍و، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۲
‏شابک : ‎964-90253-07-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اول‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ دری‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌.
‏عنوان دیگر : اول‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ دری‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌.
‏عنوان دیگر : اول‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ دری‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۲۹۵۶‭/ج‌۲ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۷۳۹۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اوی‍د م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ه‍زار ل‍غ‍ت‌ ادب‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ از دواوی‍ن‌ و آث‍ار س‍خ‍ن‍وران‍ی‌ چ‍ون‌ ع‍ن‍ص‍ری‌، ف‍ردوس‍ی‌، ف‍رخ‍ی‌...
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh