آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ن‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پديدآور : آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌/ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ن‍وری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۱۱۷] ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌: ن‍ق‍د ع‍ل‍م‍ی‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۱] - ۱۱۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌: ن‍ق‍د ع‍ل‍م‍ی‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌.
‏عنوان دیگر : آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌: ن‍ق‍د ع‍ل‍م‍ی‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍د ع‍ل‍م‍ی‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶‭‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۰۲۴۳
 
   آدرس ثابت  آن‌ س‍وی‌ س‍راب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۵۷۸۶ ‬
‪ ۲۱۳۷۶۳۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۵۷۸۷ ‬
‪ ۲۴۴۲۵۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh