خ‍ن‍ده‌ در ت‍اری‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍روی‍چ‌، ‌۱۸۹۹ - ۱۹۷۷م.
‏‫‏‎Nabokov, Vladimir Vladimirovich‬
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ن‍ده‌ در ت‍اری‍ک‍ی‌/ از ولادی‍م‍ی‍ر ن‍اب‍وک‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ف‍ل‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍ی‍رم‍ن‍د‏‫‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۹۶ ص‌.: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‏۲۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫‏۲۵۰۰۰ریال‏: ‫‬‭9644080009
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آن‌ ک‍ه‌ ت‍وس‍ط خ‍ود ولادی‍م‍ی‍رن‍اب‍وک‍ف‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌، ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ ب‍رگ‍ردان‍ده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫‏‏ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Laughter in the dark‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌‌۲۰م.
‏شناسه افزوده : ف‍ل‍زی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۴۰- ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PG۳۴۷۵‏‫‭/ن‌۲خ‌۹ ‮ال‍ف‬‌۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸۹۱/۷۳۴۴‏‫‬‭‭ن‌۱۱۲خ‌ ۱۳۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۲۰۰۱
 
   آدرس ثابت  خ‍ن‍ده‌ در ت‍اری‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۷۱۳۸۴ ‬
‪ ۱۵۵۸۶۱۳ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۳۸۶۹ ‬
‪ ۶۸۷۹۸۷ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۳۸۷۰ ‬
‪ ۳۵۲۰۰۴ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh