روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍رس‌، پ‍ل‌
‎Fraisse, Paul‬
‏عنوان و نام پديدآور : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌/ پ‍ل‌ ف‍رس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اآ
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۳ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (چ‍ی‌ م‍ی‌دان‍م‌۳۶)
‏شابک : ۵۵۰ری‍ال‌ ؛ ۵۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Lapsychologie Experimentale‬.
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
‏شناسه افزوده : ذک‍اآ، س‍ی‍روس‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BF۱۸۳‭/ف‌۴ر۹ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ۱۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۷۹۳
 
   آدرس ثابت  روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۷۰۱۸ ‬
‪ ۱۳۳۸۷۱ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۷۰۱۹ ‬
‪ ۶۰۴۵۴۸ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh