‏‫ف‍ره‍ن‍گ‌‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌‌ال‍وس‍ی‍ط ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، ف‍واد اف‍رام‌، ‏‫۱۹۰۶ - م.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ف‍ره‍ن‍گ‌‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌‌ال‍وس‍ی‍ط ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌‬/ م‍ول‍ف‌ ف‍واد‌اف‍رام‌ ال‍ب‍س‍ت‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‍درری‍گ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: اس‍لام‍ی‌‬‏‫‏، ۱۳۸۲‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲ ج.‬‬
‏شابک : ‏‫‏۱۲۵۰۰ری‍ال‌:دوره‌:‏‫‬‭‎964-6019-60-9‬ ؛ ‏‫ ۲۳۰۰۰۰ ریال‬ (دوره، چاپ دوم‬)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ سوم)‬‬ ؛ ج‌.۱:‏‫‬‭‎964-6019-61-7‬ ؛ ج‌.۲‏‫:‏‫‬‭‎964-6019-62-5‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ چهارم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ مولفان جلد دوم کتاب حاضر ابراهیم انیس ... [ و دیگران ] می‌باشند.‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ ( چاپ دوم: ۱۳۸۶ ).‬
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۱و ۲ ( چاپ چهارم: ۱۳۹۲).
‏مندرجات : ج.۱. ا - ص‏‫.- ج.۲. ض- ی.‬
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏شناسه افزوده : ان‍ی‍س‌، اب‍راه‍ی‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍در ری‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJ۶۶۳۶ ‭ /ف‌۲‏‫‬‭ب‌۴۸ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۴۹۲/۷۳‬‭‮فا‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۹۸۴۰
 
   آدرس ثابت  ‏‫ف‍ره‍ن‍گ‌‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌‌ال‍وس‍ی‍ط ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۶۰۴۸ ‬
‪ ۶۳-۹۶۶۱۸ ‬
۷
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۰۰۰۳ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۶۷۹ ‬
۲
۹
۱۳۸۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۰۰۲۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۶۷۸ ‬
۱
۵
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۶۹۳۲ ‬
‪ ۱۵۴۴۲۶۱ ‬
۱
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۶۹۳۳ ‬
‪ ۱۱۱۳۹۶۱ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۶۹۳۴ ‬
‪ ۱۵۴۴۴۱۹ ‬
۲
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۶۹۳۵ ‬
‪ ۱۱۱۳۹۵۳ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۲۳۰ ‬
‪ ۹۶۶۴۷۹ ‬
۱
۶
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۲۳۳ ‬
‪ ۹۶۶۴۸۰ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۷۹۵۰ ‬
‪ ۷۴۲۶۷۰ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۷۹۵۱ ‬
‪ ۷۴۲۷۴۵ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۴۲۲۵ ‬
‪ ۱۴۹۹۳۰۴ ‬
۲
۸
۱۳۹۲
۴
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۵۴۲۲۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۳۶‭/ف‌۲ ‏‫‬‭ب‌۴۸ ۱۳۸۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۲
۴
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh