دی‍وان‌ ک‍ف‍اش‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ف‍اش‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، رم‍ض‍ان‌، - ؟۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ک‍ف‍اش‌ خ‍راس‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۸
‏شابک : ‎964-5510-69-4‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-69-4‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۷۸۱۵/۷‏‫‬‭‬‭‭/د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶‭ک‌۵۹۱د
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۶۸۵۷
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ک‍ف‍اش‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۹۸۲۴ ‬
‪ ‏۱۷۶۸۶۷۴ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۸۲۵ ‬
‪ ۲۸۹۱۹۸ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh