م‍ص‍رف‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۵۳
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍رف‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۴ ص‌.ن‍م‍ودار
‏شابک : ۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad fazeli Concumpation and life style‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۸۳] - ۱۹۴
‏موضوع : ش‍ی‍وه‌ زن‍دگ‍ی‌
‏موضوع : م‍ص‍رف‌
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
‏رده بندی کنگره : HQ۲۰۴۲‭/ف‌۲م‌۶
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۶۳۱۰
 
   آدرس ثابت  م‍ص‍رف‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۳۱۰۶۰ ‬
‪ ۲۱۱۲۰۰۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۱۰۶۱ ‬
‪ ۵۳۰۹۱۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh