طرائ‍ق‌ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ اع‍لام‌ و ام‍اک‍ن‌ و ق‍ب‍ائ‍ل‌ و ن‍س‍ب‍ه‍ا و ک‍ت‍ب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، م‍ح‍م‍دم‍ع‍ص‍وم‌ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ‏‫۱۲۷۰‏‏-‏‏۱۳۴۴ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : طرائ‍ق‌ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ اع‍لام‌ و ام‍اک‍ن‌ و ق‍ب‍ائ‍ل‌ و ن‍س‍ب‍ه‍ا و ک‍ت‍ب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دم‍ع‍ص‍وم‌ ش‍ی‍رازی‌ "م‍ع‍ص‍وم‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌" "ن‍ای‍ب‌ال‍ص‍در"؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍ج‍وب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ن‍ائ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ج.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: دوره‌‬‏‫ ‏‫‬‭‭‎964-6290-29-9‬ :‏‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۳ (چاپ اول: ××۱۳)‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‍ی‍ه‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : تصوف -- تاریخ
‏موضوع : تصوف -- فرقه‌ها
‏موضوع : ع‍ارف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۷۴.‏، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶‏‫‬‭‭/م‌۶ط۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۰۶۲۱
 
   آدرس ثابت  طرائ‍ق‌ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ اع‍لام‌ و ام‍اک‍ن‌ و ق‍ب‍ائ‍ل‌ و ن‍س‍ب‍ه‍ا و ک‍ت‍ب‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۴۶۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۴۶۳ ‬
۱
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۷۴۲۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۲۸۶ ‏‫‬‭‭/م‌۶ط۴ ۱۳۸۲ ‬
۱
۱
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۵۷۴۲۴ ‬
‪ ۲۱۸۳۹۱۰ ‬
۲
۱
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۷۴۲۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۲۸۶ ‏‫‬‭‭/م‌۶ط۴ ۱۳۸۲ ‬
۲
۲
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۷۴۲۶ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۲۸۶ ‏‫‬‭‭/م‌۶ط۴ ۱۳۸۲ ‬
۳
۲
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۰۴۴۲۳ ‬
‪ ۱۴۶۸۷۱۵ ‬
۱
۳
۱۳۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۵۴۸۵ ‬
‪ ۹۸۸۹۳۰ ‬
۳
۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۵۳۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۹۲۶ ‬
۳
۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۵۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۷۲۹ ‬
۲
۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۴۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۹۲۵ ‬
۱
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh