خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : اوستا. خرده اوستا. فارسی - اوستایی
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا/ ب‍رگ‍ردان‌ از دی‍ن‌ دب‍ی‍ره‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ مهربانر ف‍ی‍روزگ‍ری‌؛ گ‍زارش‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍ری‍دون‌ وح‍ی‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍روه‍ر‏‫‏، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۰۳ ص.‬
‏يادداشت : فارسی - اوستایی.
‏موضوع : اوستا. خرده اوستا-- ترجمه‌ها
‏موضوع : اوستا. خرده اوستا
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۲۸۴-۱۳۶۲.، مترجم
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍روزگ‍ری‌، م‍ه‍رب‍ان‌، ‏‫۱۳۱۴‏-‬
‏شناسه افزوده : وح‍ی‍دی‌، رس‍ت‍م‌، ۱۳۳۳ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭PIR۱۵۱۷‏‫‬‭ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۵/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۲-۱۸۹۵۵‬
 
   آدرس ثابت  خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۹۲۳۷ ‬
‪ ۶۳-۱۲۹۷۹۱ ‬
۳
۱۳۸۸
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۲۱۴۳۶ ‬
‪ ‏‫‬‭‭PIR۱۵۱۷ ‏‫‬‭ ۱۳۸۲ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۱۴۳۷ ‬
‪ ۲۹۹۷۵۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh