<ال‍ف‍ق‍ه‌ = ف‍ق‍ه‌>و م‍س‍ائ‍ل‌ طب‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌، - ۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ف‍ق‍ه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ طب‍ی‍ه‌/ م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ال‍م‍ح‍س‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۴۲۴ق‌. = - ۱۳۸۲.
‏شابک : ‎964-371-346-6‬۳۸۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ال‍م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ۱۳۷۵
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬BP۲۳۲/۶‏‫‬‭‭/م‌۲۵ف‌۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۴۷۱۵
 
   آدرس ثابت  <ال‍ف‍ق‍ه‌ = ف‍ق‍ه‌>و م‍س‍ائ‍ل‌ طب‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۲۶۷۱ ‬
‪ ۶۳-۴۲۶۷۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۲۰۶۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۱۰۶ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۰۶۵ ‬
‪ ۵۷۳۴۲۰ ‬
۱
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh