روان‍ک‍او و داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍اش‍ادو د آس‍ی‍س‌، م‌۱۹۰۸ - ۱۸۳۹
‎Machado de Assis‬
‏عنوان و نام پديدآور : روان‍ک‍او و داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر/ م‍اش‍ادو د آس‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ل‍وح‌ ف‍ک‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۲
‏فروست : (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌۱)
‏شابک : ‎964-94031-3-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-94031-3-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The psychiatrist, and other stories‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۹
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PQ۹۶۹۷‭‬ /م۲‭ر۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۸۶۹/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۹۳۲
 
   آدرس ثابت  روان‍ک‍او و داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۳۸ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۳۹ ‬
۶
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۳۵۱۵۰ ‬
‪ ۱۵۴۶۹۷۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۱۵۱ ‬
‪ ۳۸۵۸۲۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۰۱۰ ‬
‪ ۳۱۴۴۴۹ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۰۱۱ ‬
‪ ۳۱۸۹۴۲ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh