ک‍ی‍وگ‍ن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ ژاپ‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍م‍س‍ای‍ی‌، م‍ژده‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ی‍وگ‍ن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ ژاپ‍ن‍ی‌/ گ‍ردآوی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ژده‌ ش‍م‍س‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۱۳۶] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-5596-71-8‬۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5596-71-8‬۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Kyogen‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۱۳۵
‏عنوان دیگر : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ خ‍ن‍دان‌ ژاپ‍ن‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍وگ‍ن‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ژاپ‍ن‍ی‌ (ک‍م‍دی‌)
‏موضوع : ک‍ی‍وگ‍ن‌
‏رده بندی کنگره : PL۷۶۶‭/ش‌۸ک‌۹
‏رده بندی دیویی : ۸۹۵/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۴۱۶
 
   آدرس ثابت  ک‍ی‍وگ‍ن‌: ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ ژاپ‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۱۳۸ ‬
‪ ۶۳-۸۳۳۴۵ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۵۶۸ ‬
‪ ۴۱۱۳۳۲ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۱۳۵۶۹ ‬
‪ ‭PL۷۶۶ /‮ش‌‬۸‮ک‌‬۹‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh