ای‍ران‌، ج‍دال‌ ن‍ف‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ه‌، - ۱۳۰۸
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌، ج‍دال‌ ن‍ف‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آب‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۳۶۴ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-5709-48-2‬۲۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍راس‍اس‌ ج‍زوه‌ای‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ "ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌" ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍دی‌ داودی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
‏موضوع : ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۴ - ۱۲۵۲
‏موضوع : ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
‏شناسه افزوده : داودی‌، م‍ه‍دی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۱۷‏‫‭/م۷۶‮الف‬۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۲۲۱
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌، ج‍دال‌ ن‍ف‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۱۹۶ ‬
‪ DSR۱۵۱۷ /م۷۶الف۹ ۱۳۸۲ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۳۳۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۶۴۷ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۸۰ ‬
‪ DSR۱۵۱۷ /م۷۶الف۹ ۱۳۸۲ ‬
۱۰
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۲۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۲۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۰۹ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۳۰۵۶۲ ‬
‪ ‭DSR۱۵۱۷ /م۷۶‮الف‬۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۰۵۶۳ ‬
‪ ۴۴۹۹۳۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh