ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۱ - ‏۱۳۵۰.
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ن‌؛ ویراستار ام‍ی‍رک‍اوس‌ ب‍الازاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍اح‍ل‌‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲۲ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫:‬ ‭978-964-6495-59-3
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا)
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌ ک‍ام‍ل‌) ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ ۶ج‍ل‍دی‌ دک‍ت‍ر م‍ع‍ی‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌ ک‍ام‍ل‌) ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ ۶ج‍ل‍دی‌ دک‍ت‍ر م‍ع‍ی‍ن‌.
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : ب‍الازاده‌، ام‍ی‍رک‍اوس‌، ‏‫۱۳۳۷ - ‏، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۹۵۴‏‫‭‭/م‌۶ف‌۴۵ ۱۳۸۷‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳‮ف‍ا‬۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۱۷۹
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (ی‍ک‌ج‍ل‍دی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۸۳۹ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۲۸ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۳۲۲۲ ‬
‪ ۶۵۲۴۴۹ ‬
۹
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۳۲۲۳ ‬
‪ ۵۲۹۹۵۵ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۴۵۵۲ ‬
‪ ۷۵۸۶۲۰ ‬
۸
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۴۵۵۳ ‬
‪ ۵۵۰۵۳۴ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۲۵۲ ‬
‪ ۴۹۵۶۵۹ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۲۳۴۰ ‬
‪ ۳۳۰۱۴۳ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۲۳۴۱ ‬
‪ ۳۳۰۱۴۴ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۳۷۳۸۳ ‬
‪ ۱۱۲۲۸۲۴ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۳۷۳۸۴ ‬
‪ ۱۱۶۶۲۵۲ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh