م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍رداد، ج‍ع‍ف‍ر، - ۱۳۱۰
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍ه‍رداد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ه‍، ۱۴۰ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-7577-05-2‬۱۴۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۶ - ۱۳۵
‏عنوان دیگر : م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
‏موضوع : م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ب‍ن‌ م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌، ق‌۱۳۴۰ - ۱۲۹۸
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۷۱‏‫‬‭/م۹م۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۰۰۵
 
   آدرس ثابت  م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۸۶۱ ‬
‪ DSR۱۴۷۱ /م۹م۴ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۲۵۴۹۶ ‬
‪ ۲۱۴۰۳۲۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۵۴۹۷ ‬
‪ ۴۶۰۶۳۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh