ه‍ن‍ر رم‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌، ۱۹۲۹- م.
‏‫‬‭‎Kundera Milan‬
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ن‍ر رم‍ان‌/ م‍ی‍لان‌ ک‍ون‍درا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ز ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۸۸ ص.
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌‏‫‏‏؛ ۳۵۴. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ج‍ه‍ان‌‏‫‏‏؛۳۹.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫‏‏۳۰۰۰ ریال: چاپ هفتم:‏‫‭9789643412180
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎Art du roman‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: گ‍ف‍ت‍ار، ۱۳۶۸.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌،‬ ۱۹۲۹- م.
‏موضوع : ‏‫‬‭Kundera Milan
‏موضوع : داس‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۳۴۵۳‭/ک‌۹ه‍۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۹/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۶۲۵۷
 
   آدرس ثابت  ه‍ن‍ر رم‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۸۹۸۷ ‬
‪ ۲۸۰۲۴۵ ‬
۴
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۸۹۸۸ ‬
‪ ۵۳۱۵۸۳ ‬
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۲۶۷۲ ‬
‪ ۴۲۹۳۷۴ ‬
۲
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۲۶۷۳ ‬
‪ ۴۲۹۵۸۵ ‬
۳
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۱۰۲۱ ‬
‪ ۱۱۹۵۳۹۳ ‬
۵
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۱۰۲۲ ‬
‪ ۱۱۹۵۳۹۴ ‬
۶
۱۳۸۹
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh