ش‍ی‍ک‌پ‍وش‌ ک‍ه‍ن‍ه‌گ‍و: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌ در ه‍م‍دان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رس‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ی‍ک‌پ‍وش‌ ک‍ه‍ن‍ه‌گ‍و: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌ در ه‍م‍دان‌/ ح‍م‍ی‍د رس‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍رت‍و ولای‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۷۹ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۲۰س‌م‌
‏فروست : (ج‍ری‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر؛ دف‍ت‍ر ش‍ش‍م‌)
‏شابک : ۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۵۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A well -dressed but out of - date speaker reviewing and replying to what Hashem Aghajari Said‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۱؛ ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ژچ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: دی‌ ۱۳۸۱؛ ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۲؛ ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۱؛ ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ب‍ازخ‍وان‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - . -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- روح‍ان‍ی‍ت‌
‏موضوع : روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۲۳/۸‏‫‬‮‭‭/ر۵ش‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۶۷۵
 
   آدرس ثابت  ش‍ی‍ک‌پ‍وش‌ ک‍ه‍ن‍ه‌گ‍و: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌ در ه‍م‍دان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۹۲۸۰ ‬
‪ ۶۱۶۳۱۱ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۹۲۸۱ ‬
‪ ۶۱۶۳۰۲ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۷۲۴۲۲ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۴۴۸ ‬
۴
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۴۲۳ ‬
‪ ۲۵۵۹۱۳ ‬
۶
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۴۸۷۷ ‬
‪ ۵۲۰۸۱۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۱۱۷۴ ‬
‪ ۳۸۶۸۹۶ ‬
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۱۱۷۵ ‬
‪ ۵۵۰۷۰۵ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۱۱۷۶ ‬
‪ ۲۴۱۱۸۵ ‬
۵
۱۳۸۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۱۱۷۷ ‬
‪ ۲۷۴۳۷۵ ‬
۸
۱۳۸۲
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh