م‍ع‍م‍ای‌ آغ‍اج‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍ران‍ی‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍م‍ای‌ آغ‍اج‍ری‌/ م‍ول‍ف‌ اح‍م‍د پ‍ی‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍وروز ۸۰ [ه‍ش‍ت‍اد]، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۴
‏شابک : ‎964-6760-42-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶‭پ‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۲۴۱۶
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍م‍ای‌ آغ‍اج‍ری‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh