داس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ژاپ‍ن‌ و ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍وس‍اک‍اب‍ه‌، ک‍ازوک‍و
‏عنوان قراردادی : گنجی مونوگاتاری .شرح
شاهنامه. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : داس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ژاپ‍ن‌ و ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ای‍ران‌/ ک‍ازوک‍و ک‍وس‍اک‍اب‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‌ روح‍ی‌ اف‍س‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌ + ش‍ج‍ره‌ن‍ام‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ری‍ال‌‮‬‏‫‬‭‭978-964-312-695-7 :‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ و ک‍ت‍اب‌ گ‍ن‍ج‍ی‌ م‍ون‍اگ‍ات‍اری‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ی‍ک‍ی‍ب‍وم‍وراس‍اک‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۱] - ۲۸۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍وراس‍اک‍ی‌، ش‍ی‍ک‍ی‍ب‍و، ۹۷۸؟ - ۱۰۱۴؟م‌.‎ .Murasaki, Shikibu‬گ‍ن‍ج‍ی‌ م‍ون‍وگ‍ات‍اری‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : داستان‌های ژاپنی -- از آغاز تا ۱۶۰۰م. -- تاریخ و نقد
‏موضوع : ادبیات تطبیقی -- فارسی و ژاپنی
‏موضوع : ادبیات تطبیقی -- ژاپنی و فارسی
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۴ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : م‍وراس‍اک‍ی‌، ش‍ی‍ک‍ی‍ب‍و، ۹۷۸؟ - ۱۰۱۴م‌.‎Murasaki, Shikibu‬
‏شناسه افزوده : اف‍س‍ر، روح‍ی‌، ‏‫۱۳۳۲‬-، ویراستار
‏شناسه افزوده : ‏‫فردوسی، ابوالقاسم، ‏‫۳۲۹ -‏ ۴۱۶؟ق.‏‏‬‏‬ . شاهنامه. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۴۹۵‏‫‬‭‭/ک‌۸۶د۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۱/۲۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۳۱۳
 
   آدرس ثابت  داس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ژاپ‍ن‌ و ش‍اه‍ک‍ار ادب‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۰۰ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۳۸۴۰ ‬
‪ ‏۱۷۶۶۰۳۷ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۸۴۱ ‬
‪ ۳۶۱۴۸۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۹۹۰۲ ‬
‪ ۹۸۴۰۸۰ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh