خ‍اطرات‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ ب‍راس‌ ک‍وب‍اس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍اش‍ادود آس‍ی‍س‌، م‌۱۹۰۸ - ۱۸۳۹
‎Machado de Assis‬
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍اطرات‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ ب‍راس‌ ک‍وب‍اس‌/ م‍اش‍ادود آس‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رواری‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۳
‏شابک : ‎964-5881-42-0‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5881-42-0‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5881-42-0‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5881-42-0‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۲۴۰۰۰ :۱۳۸۳ ری‍ال‌
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۳-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Memorias posthumas de Braz cubas‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۹
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/م‌۲۳۸۷خ‌۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۸۶۹/۴۱‭م‌۱۴۵خ‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۳۲۴
 
   آدرس ثابت  خ‍اطرات‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ ب‍راس‌ ک‍وب‍اس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۲۷۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۲۷۳ ‬
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۶۰۰۰ ‬
‪ ۳۹۱۸۱۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۶۰۰۱ ‬
‪ ۵۴۹۴۸۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۱۰۶ ‬
‪ ۲۶۴۴۹۱ ‬
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۰۷۷۰ ‬
‪ ۵۹۰۸۲۵ ‬
۴
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۰۷۷۱ ‬
‪ ۱۵۴۶۹۷۲ ‬
۳
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۲۹۴۵ ‬
‪ ۳۴۹۰۱۲ ‬
۷
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۲۹۴۶ ‬
‪ ۳۲۹۵۲۱ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۸۷۷۳ ‬
‪ ۱۶۵۷۳۰۴ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh