ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ و س‍ل‍وک‍ی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ال‍چ‍ی‍ب‍گ‍ی‍ان‌، ژاس‍م‍ن‌، - ۱۳۲۲
‏عنوان و نام پديدآور : ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ و س‍ل‍وک‍ی‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ژاس‍م‍ن‌ ال‍چ‍ی‍ب‍گ‍ی‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ گ‍ارون‌ س‍ارک‍س‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ائ‍ی‍ری‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۱
‏شابک : ۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : س‍ل‍وک‍ی‍ان‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍ل‍وک‍ی‍ان‌، ۲۴۹ - ۳۲۳ق‌.م‌
‏شناسه افزوده : س‍ارک‍س‍ی‍ان‌، گ‍ارون‌، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DS۱۸۱‭/‮ال‍ف‌‬۷‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۳۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۰۰۵
 
   آدرس ثابت  ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ و س‍ل‍وک‍ی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۰۷۱۳۲ ‬
‪ ‭DS۱۸۱ /‮ال‍ف‌‬۷‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۷۱۳۳ ‬
‪ ۳۷۳۶۳۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh