ج‍ه‍ان‌ در ب‍وس‍ه‌ه‍ای‌ م‍ا زاده‌ م‍ی‌ش‍ود ... =‎The world is born in our kisses‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ل‍روی‍ی‌، ی‍غ‍م‍ا، ۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‌ در ب‍وس‍ه‌ه‍ای‌ م‍ا زاده‌ م‍ی‌ش‍ود ... =‎The world is born in our kisses‬/ گ‍ن‍ل‍س‍ت‍ون‌ ه‍ی‍وز ... [و دی‍گ‍ران‌]؛ [گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌] ی‍غ‍م‍ا گ‍ل‍روی‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: داری‍ن‍وش‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [۳۴۱] ص‌
‏شابک : ۲۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۲۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ه‍ی‍وز، ل‍ن‍گ‍س‍ت‍ن‌، م‌۱۹۶۷ - ۱۹۰۲‎Hughes, Langston‬
‏رده بندی کنگره : PZ۱‭/ج‌۹گ‌۷۶ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۸۰۸/۸۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۷۶۸
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ان‌ در ب‍وس‍ه‌ه‍ای‌ م‍ا زاده‌ م‍ی‌ش‍ود ... =‎The world is born in our kisses‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۰۳۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۰۷۱۰۴ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۰۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۰۳۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۴۰۴۱ ‬
‪ ۱۵۴۶۸۰۸ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۰۴۲ ‬
‪ ۲۶۴۴۹۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh