ق‍زوی‍ن‌ در ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر اس‍ن‍اد و ت‍ص‍اوی‍ر ن‍و ی‍اف‍ت‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌، - ۱۳۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍زوی‍ن‌ در ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر اس‍ن‍اد و ت‍ص‍اوی‍ر ن‍و ی‍اف‍ت‍ه‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ق‍زوی‍ن‌: ح‍دی‍ث‌ ام‍روز، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ن‍ه‌، ۴۷۳ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-7536-38-0‬۳۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mehdi Nourmohammadi. Qazin in constitutional revolution‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۶۲ - ۴۵۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۷ - ۱۳۲۴ق‌. -- ق‍زوی‍ن‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۷ - ۱۳۲۴ق‌. -- ع‍ل‍ل‌ و م‍ن‍ش‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۳۴/ق۴‏‫‬‭ن۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۶۰۳۶
 
   آدرس ثابت  ق‍زوی‍ن‌ در ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر اس‍ن‍اد و ت‍ص‍اوی‍ر ن‍و ی‍اف‍ت‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۸۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۵۵ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۳۴ ‬
‪ DSR۱۴۳۴/ق۴ ن۹ ۱۳۸۲ ‬
۱۲
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۴۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۴۹۱ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۴۲۴ ‬
‪ ۲۱۴۴۹۹۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۴۲۵ ‬
‪ ۴۷۰۰۰۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh