چ‍ش‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍ردوی‍چ‌، م‌۱۹۷۷ - ۱۸۹۹
‎Nabokov, Vladimir vladimirovich‬
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ش‍م‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ولادی‍م‍ی‍ر ن‍اب‍اک‍وف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از روس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دی‍م‍ی‍ت‍ری‌ ن‍اب‍وک‍ف‌ ... ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ خ‍ود ن‍وی‍س‍ن‍ده‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ خ‍س‍روی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ب‍ه‍ن‍از ب‍ه‍ادری‌ف‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍وق‍س‍ت‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۹
‏شابک : ‎964-93464-1-4‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-93464-1-4‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The eye = Sogliadatai‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏شناسه افزوده : خ‍س‍روی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PS۳۵۳۹/‮الف‬۱۶‏‫‬‮‭چ۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۱۳/۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۵۵۷۴
 
   آدرس ثابت  چ‍ش‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۰۲۱۳ ‬
‪ ۵۷۱۵۴۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۰۲۱۴ ‬
‪ ۵۷۱۵۷۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh