ب‍ا خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ن‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آزب‍رن‌، ج‍ان‌، م‌ - ۱۹۲۹
‎Osborne, John‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ا خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ن‍گ‍ر/ اث‍ر ج‍اودان‍ه‌ ج‍ان‌ آزب‍رن‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ه‍وم‍ن‌ ع‍اب‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ی‍ب‌ س‍ف‍ی‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۹
‏شابک : ‎964-94507-1-8‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-94507-1-8‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Look back in anger‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏شناسه افزوده : ع‍اب‍دی‌، ه‍وم‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PR
‏رده بندی دیویی : ۸۲۲/۹۱۴‭آ۴۷۹ب‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۹۴۸
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍ا خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ن‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۵۳۴ ‬
‪ ۲۶۴۴۳۸ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۵۳۵ ‬
‪ ۵۲۱۳۰۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh