رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌/ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۸۳] ص‌
‏شابک : ‎964-5866-07-3‬۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5866-07-3‬۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، ۱۳۸۱: (۸۹ص‌)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌: ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۸۳
‏عنوان روی جلد : رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌: ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌.
‏عنوان دیگر : رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌: ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌
‏موضوع : ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏موضوع : ی‍ه‍ودی‍ت‌ و اس‍لام‌
‏موضوع : ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌، . - ۱۹۸۷
‏رده بندی کنگره : DS۱۴۹‭/ب‌۸ر۳ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۲۲۹
 
   آدرس ثابت  رخ‍داد و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۴۰۵۴ ‬
‪ ‭DS۱۴۹ /‮ب‌‬۸ر۳ ۱۳۸۱‬ ‬
۱
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۰۵۵ ‬
‪ ۲۶۶۳۲۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh