ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍رم‌ در ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طوف‍ان‌، ج‍لال‌، - ۱۲۹۸
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍رم‌ در ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍لال‌ طوف‍ان‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ک‍وش‍ام‍ه‍ر، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۱ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-5951-80-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍رم‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان عطف : ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍رم‌.
‏موضوع : ج‍ه‍رم‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ج‍ه‍رم‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۸۱‭‬/ه‍۵۳‏‫‭ط۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۶۳۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۸۷۴۴
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍رم‌ در ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۷۷۶ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۷۶ ‬
۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۱۰۶ ‬
‪ ۶۳-۲۵۱۰۶ ‬
۲
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۶۹۰ ‬
‪ DSR۲۰۸۱/ه۵۳ ط۹ ۱۳۸۱ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۵۵۹۴ ‬
‪ ۲۱۳۴۳۲۱ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۵۵۹۵ ‬
‪ ۲۸۶۹۴۸ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh