اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴-۱۹۲۰م‌.
Weber, Max
‎Weber, Max‬
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌/ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‍ان‌، پ‍ری‍س‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ک‍اش‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ ۲ ]، ۲۶۱ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۳۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫:چاپ دوم‬‬‏‫:‭‎964-445-392-1‬‭‭‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال ( چاپ سوم )‬‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال ( چاپ پنجم )‬
‏يادداشت : چاپ سوم : بهار ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۱.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Protestant ethic and the spirit of capitalism‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌.
‏موضوع : س‍رم‍ای‍ه‌داری‌.
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌.
‏موضوع : پ‍روت‍س‍ت‍ان‌ (م‍ذه‍ب‌).
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BR۱۱۵/ج۲‏‫‭و۲ ۱۳۸۲‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۶۱/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۵۴۸
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اخ‍لاق‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ و روح‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۱۴۴۱ ‬
‪ ۱۷۶۶۳۰۴ ‬
۷
۱۳۹۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۱۷۷۶ ‬
‪ ۲۱۳۶۴۸۹ ‬
۱
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۳۷۲۷ ‬
‪ ۶۹۰۱۹۱ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۳۷۲۸ ‬
‪ ۶۹۰۱۹۰ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۲۳۳۹۹ ‬
‪ ۱۳۵۶۵۳۰ ‬
۵
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۲۳۴۰۰ ‬
‪ ۱۳۵۷۳۸۴ ‬
۶
۱۳۸۸
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh