خ‍ان‍واده‌ و اع‍ت‍ی‍اد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍م‍ت‍ازی‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۴۴-
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ان‍واده‌ و اع‍ت‍ی‍اد/ م‍ول‍ف‌ س‍ع‍ی‍د م‍م‍ت‍ازی‌.
‏مشخصات نشر : زن‍ج‍ان‌: م‍ه‍دی‍س‌‏‫‏، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏پ‌، ۲۷۸ ص‌. : ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫‏۱۸۰۰۰ری‍ال‌‏‫‬‭‎9647629273 : ‬ ؛ ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ‏‫‏۳۲۰۰۰ ریال (چاپ سوم)
‏يادداشت : ‏‫‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Saeed momtazi. family and drug abuse‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۴.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۷۱ - ۲۷۸.
‏موضوع : اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏موضوع : م‍ع‍ت‍ادان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌.
‏موضوع : اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HV۵۸۰۱‏‫‬‭‭/م‌۷۴خ‌۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۶۲/۲۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۵۲۷
 
   آدرس ثابت  خ‍ان‍واده‌ و اع‍ت‍ی‍اد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۸۴۴ ‬
‪ HV ۵۸۰۱ /م۷۴خ۲ ۱۳۸۱ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۹۱۶ ‬
‪ ۳۵۱۶۳۱ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۹۱۷ ‬
‪ ۳۸۰۰۰۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۶۱۹۶ ‬
‪ ۲۵۰۲۵۶ ‬
۵
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۱۹۷ ‬
‪ ۵۳۶۰۷۳ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۳۵۳۰ ‬
‪ ۳۲۳۹۲۰ ‬
۶
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh