ب‍ح‍ار الان‍وار ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌: ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۰۳۷-۱۱۱۱ق.
‏عنوان قراردادی : [ب‍ح‍ار الان‍وار. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ح‍ار الان‍وار ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌: ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ دار ال‍ف‍ق‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫(دوره‌)‬‏‫‎964-6909-05-1‬‬ ؛ ‏‫(دوره :دو ناشره)‬‏‫964-499-065-X‬ ؛ ‏‫(ج.۴:دو ناشره)‬‏‫964-499-062-5‬‬ ؛ ‏‫(ج‌.۱۹)‬‏‫‎964-6909-06-x‬‬ ؛ ‏‫(ج‌.۲۰)‬‏‫‎964-6909-07-8‬‬ ؛ ‏‫(ج‌.۲۱)‬‏‫‎964-6909-08-6‬‬
‏يادداشت : ج.۴(۱۴۲۷ق.=۱۳۸۵)
‏يادداشت : جلد چهارم اين كتاب توسط انتشارات دارالفقه و احياء الكتب الاسلاميه به چاپ رسيده است.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ح‍ار الان‍وار/ ال‍ف‍ت‍ن‌ و ال‍م‍ح‍س‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج.۴.الاحتجاجات و المناظرات و جوامع العلوم
‏عنوان دیگر : ب‍ح‍ار الان‍وار/ ال‍ف‍ت‍ن‌ و ال‍م‍ح‍س‍ن‌.
‏عنوان دیگر : ب‍ح‍ار الان‍وار
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۲
‏رده بندی کنگره : BP۱۳۵‭/م‌۳ب‌۳۰۱۸۲ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۴۳۷
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ب‍ح‍ار الان‍وار ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌: ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۵۶۰۶ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۵۷ ‬
۱۴
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۶۶۹۵ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۵۸ ‬
۸
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۹۰۵۸ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۵۶ ‬
۱۵/۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۹۰۵۹ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۵۴ ‬
۱۶
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۰۱۴۲ ‬
‪ ۵۱۴۷۴۶ ‬
۱۹
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۰۱۴۳ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۳۶ ‬
۱۹
۳
۱۳۷۹-۱۴۲۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۰۱۴۴ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۳۷ ‬
۲۰
۳
۱۴۲۱-۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۰۱۴۵ ‬
‪ ۴۷۰۸۶۷ ‬
۲۰
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۰۱۴۶ ‬
‪ ۵۱۴۷۴۹ ‬
۲۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۰۱۴۷ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۳۸ ‬
۲۱
۳
۱۳۷۹-۱۴۲۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۴۲۴۵۱ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۴۰ ‬
۴
۳
۱۴۲۷-۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۲۴۵۲ ‬
‪ ۶۰۷۵۳۶ ‬
۴
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۳۶۹۴ ‬
‪ ۱۴۶۱۲۱۱ ‬
۷۴
۷
-
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۲۳۶ ‬
‪ ۶۳۹۵۷۲ ‬
۱۷
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۲ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۵۲ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۳ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۵۱ ‬
۱۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۴ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۵۰ ‬
۱۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۵ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۹ ‬
۱۹
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۶ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۸ ‬
۵
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۵۸ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۶ ‬
۱۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۰ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۴ ‬
۱۸/۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۱ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۳ ‬
۲۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۲ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۲ ‬
۲۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۳ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۱ ‬
۲۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۴ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۴۰ ‬
۲۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۵ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۳۹ ‬
۲۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۶۹۴۶۶ ‬
‪ ۱۸۲۶۰۳۸ ‬
۲۵
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh