ب‍اغ‌ م‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍دی‌، ک‍ورش‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍اغ‌ م‍ل‍ی‌/ ک‍ورش‌ اس‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ال‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۳
‏شابک : ‎964-7191-30-8‬ ؛ ‎964-7191-30-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Kourosh Asadi. National park‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۵۳‭/س‌۴۶۳ب‌۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲‭‮ال‍ف‌‬۴۹۹ب‌ ۱۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۷۶۰۸
 
   آدرس ثابت  ب‍اغ‌ م‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۳۳۲۴ ‬
‪ ۱۵۳۹۹۸۰ ‬
۳
۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۳۳۲۵ ‬
‪ ۲۹۶۹۸۹ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۸۱۳ ‬
‪ ۳۸۱۴۸۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۵۱۰ ‬
‪ ۳۸۱۴۸۱ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh