آغ‍اج‍ری‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اف‍روزم‍ن‍ش‌، م‍ه‍دی‌
‏عنوان و نام پديدآور : آغ‍اج‍ری‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ اف‍روزم‍ن‍ش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: زم‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۸
‏شابک : ‎964-7317-21-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶‭‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۷۰۰۵
 
   آدرس ثابت  آغ‍اج‍ری‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh