روش‌ه‍ای‌ پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ ت‍ا ب‍ت‍وان‍ن‍د ک‍ودک‍ان‍ی‌ خ‍لاق‌ پ‍رورش‌ ده‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، اول‍ی‍ن‌
‎Petersen, Evelyn A.‬
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ ت‍ا ب‍ت‍وان‍ن‍د ک‍ودک‍ان‍ی‌ خ‍لاق‌ پ‍رورش‌ ده‍ن‍د/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رس‍ن‌؛ ب‍رگ‍ردان‌ ب‍ه‍ج‍ت‌ ن‍ج‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ار، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۱
‏شابک : ‎964-7187-24-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7187-24-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7187-24-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7187-24-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۳؛ ۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A parent's guide to raising creative kids, 1999‬.
‏موضوع : خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌
‏موضوع : ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ در ک‍ودک‍ان‌
‏موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
‏موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍ج‍ت‌، - ۱۳۴۳
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۷۲۳/خ۸‭پ‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱۵۳/۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۱۳۸
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ ت‍ا ب‍ت‍وان‍ن‍د ک‍ودک‍ان‍ی‌ خ‍لاق‌ پ‍رورش‌ ده‍ن‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۸۴۷۰ ‬
‪ ۴۵۹۸۰۳ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۸۴۷۱ ‬
‪ ۵۵۴۵۳۸ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۶۲۰۶ ‬
‪ ۴۱۲۱۲۷ ‬
۱
۱۳۸۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh