م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍اص‍ر ت‍ق‍وای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : بهار‌لو، عباس، ‏‫۱۳۳۷‏-‬، مستعار
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍اص‍ر ت‍ق‍وای‍ی‌/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و (غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۵، [۸] ص‌. ت‍ص‍وی‍رم‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌،ع‍ک‍س‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۳۴۰، ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۸۶)
‏شابک : ‎964-341-169-9‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-169-9‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : وی‍رای‍ش‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د آث‍ار ن‍اص‍ر ت‍ق‍وای‍ی‌" ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر ب‍ه‌ ن‍گ‍ار م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏موضوع : ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏رده بندی کنگره : PN۱۹۹۸/۳‭/ت‌۷ح‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۱۴۴
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍اص‍ر ت‍ق‍وای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۷۴۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۶۰۹ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۶۲۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۶۲۵۵ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۱۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۱۹ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۵۸۸۶ ‬
‪ ۵۱۹۲۸۱ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۸۸۷ ‬
‪ ۴۳۹۵۶۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh