س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ن‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ آن‌: از آغ‍از ت‍ا س‍ال‌ ۱۳۲۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍اوی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۲۹۸
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ن‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ آن‌: از آغ‍از ت‍ا س‍ال‌ ۱۳۲۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍اوی‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍زوی‍ن‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌: ح‍دی‍ث‌ ام‍روز، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۸۰۰ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ‎964-7536-13-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ق‍زوی‍ن‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
‏موضوع : ق‍زوی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌). اداره‌ ک‍ل‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۱۱۳/ز۷۴‬‭د۲ ۱۳۸۱‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۳۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۰۰۸
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ن‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ آن‌: از آغ‍از ت‍ا س‍ال‌ ۱۳۲۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍اوی‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۷۳۷۹ ‬
‪ ۱۱۶۷۶۱۷ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh