م‍ی‍ن‍ودر، ی‍ا، ب‍اب‌ ال‍ج‍ن‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ل‍ری‍ز، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶ - ۱۲۷۱
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ی‍ن‍ودر، ی‍ا، ب‍اب‌ ال‍ج‍ن‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍ری‍ز
‏مشخصات نشر : ق‍زوی‍ن‌: طه‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-6228-61-5‬؛ (ج‌. ۲):‎964-6228-60-7(دوره‌): ؛ ‎964-6228-61-5‬۷۵۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-6228-59-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad Ali gulriz. Minudar of baboljanne‬.
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴): ۸۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ .-- ج‌. ۲. ش‍رح‌ ح‍ال‌ و آث‍ار رج‍ال‌ و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ق‍زوی‍ن‌
‏عنوان دیگر : ب‍اب‌ ال‍ج‍ن‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌
‏موضوع : ق‍زوی‍ن‌
‏موضوع : ق‍زوی‍ن‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : DSR۲۱۱۳‭/ز۷۵گ‌۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۳۴۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۱۶۸۸
 
   آدرس ثابت  م‍ی‍ن‍ودر، ی‍ا، ب‍اب‌ ال‍ج‍ن‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۵۴۰۹ ‬
‪ ۱۴۶۰۰۴۷ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh