<ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ف‍ع‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۹۰۵ - ۸۴۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ک‍ف‍ع‍م‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ع‍ام‍ل‍ی‌ ال‍ک‍ف‍ع‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ح‍ب‍ی‍ن‌، ۱۴۲۳ق‌. = ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۱۵ ص‌؛ ۱۲‎ x‬۱۷س‌م‌
‏شابک : ‎964-7103-16-6‬ ؛ ‎964-7103-16-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ "ال‍ج‍ن‍ه‌ ال‍واق‍ی‍ه‌" و ال‍ج‍ن‍ه‌ الام‍ان‌ ال‍واق‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ز م‍ع‍روف‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ ف‍ی‌ الادع‍ی‍ه‌ و ال‍ص‍ل‍وات‌ و ال‍زی‍ارات‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۰۸ - ۱۰۰۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ ف‍ی‌ الادع‍ی‍ه‌ و ال‍ص‍ل‍وات‌ و ال‍زی‍ارات‌.
‏عنوان دیگر : ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ ف‍ی‌ الادع‍ی‍ه‌ و ال‍ص‍ل‍وات‌ و ال‍زی‍ارات‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ک‍ف‍ع‍م‍ی‌
‏عنوان دیگر : ال‍ج‍ن‍ه‌ ال‍واق‍ی‍ه‌
‏عنوان دیگر : ال‍ج‍ن‍ه‌الام‍ان‌ ال‍واق‍ی‍ه‌
‏موضوع : دع‍اه‍ا
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ن‍م‍از -- ت‍ع‍ق‍ی‍ب‍ات‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۷/۸‭/ک‌۷م‌۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۳۶۴۸
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍ص‍ب‍اح‌ = م‍ص‍ب‍اح‌>
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۹۱۲۲ ‬
‪ ۳۳۶۷۴۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۹۱۲۳ ‬
‪ ۵۴۳۶۰۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh