دی‍وان‌ ن‍م‍ای‍ش‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ن‍م‍ای‍ش‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲ ج.
‏شابک : دوره‌:‏‫‬‭‎964-6751-68-7‬ ؛ ج‌.۱:‏‫‬‭‎964-6751-69-5‬ ؛ ج‌.۲:‏‫‬‭‎964-6751-70-9‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲،چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫ج.۱،چاپ پنجم‬‏‫‭978-964-675169-9 : ؛ ‏‫ج.۲، چاپ ششم‬‏‫‭978-964-675170-5 :‬
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱و۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۱و۲(چاپ سوم : ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۹۸) (فیپا)‌.
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ ششم: ۱۳۹۸) (فیپا)‌.
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۷۹۸۰‭/ی‌۶۴‏‫‬‭آ۱۸ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸‭‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۸۶۴۵
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ن‍م‍ای‍ش‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۸۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۸۱۶ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۰۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۳۱۶۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۱۱۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۱۸۲۵ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۱۷ ‬
۲
۷
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۱۸ ‬
۱
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۸۶۰ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۸۶۰ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۲۱۹۲ ‬
‪ ۲۲۱۶۶۷۳ ‬
۱
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۱۹۳ ‬
‪ ۲۶۴۰۰۸ ‬
۱
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۶۷۸۴ ‬
‪ ۳۶۸۱۷۲ ‬
۲
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۶۷۸۵ ‬
‪ ۲۲۱۶۶۷۴ ‬
۲
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۹۴۲ ‬
‪ ۵۹۷۳۶۶ ‬
۱
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۹۴۳ ‬
‪ ۵۹۷۳۶۳ ‬
۱
۲
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۹۴۴ ‬
‪ ۵۹۷۳۶۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۹۴۵ ‬
‪ ۵۹۷۳۶۵ ‬
۲
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۱۱۰۳ ‬
‪ ۱۱۵۱۷۱۶ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۹۱۹ ‬
‪ ۸۴۹۷۶۲ ‬
۲
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۹۲۰ ‬
‪ ۸۵۲۳۸۴ ‬
۲
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۵۵۹ ‬
‪ ۱۲۷۰۰۸۱ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۲۵۶۰ ‬
‪ ۱۲۷۰۰۸۰ ‬
۲
۹
۱۳۹۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh