دی‍ن‌، ق‍درت‌ و ث‍روت‌: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍ن‌، ق‍درت‌ و ث‍روت‌: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌/ ه‍اش‍م‌ آق‍اج‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ذک‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۴۹
‏شابک : ‎964-307-202-9‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Hashim Aghajari: Relijion, power and wealth‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۶۷۰/آ۶آ۵ ۱۳۸۲‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۸۵۵۹
 
   آدرس ثابت  دی‍ن‌، ق‍درت‌ و ث‍روت‌: م‍ح‍اک‍م‍ه‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۴۹۸۰ ‬
‪ ۶۳-۳۳۳۵۱ ‬
۱
۱۳۸۲
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۷۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۷۸۲ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۴۰۱۵ ‬
‪ ۲۴۴۱۹۶ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۴۰۱۶ ‬
‪ ۲۴۴۲۵۱ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۱۰۱۳۸ ‬
‪ ‭DSR۱۶۷۰/آ۶آ۵۱۳۸۲‮الف‬‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۱۳۹ ‬
‪ ۲۴۳۶۴۷ ‬
۵
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh