ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ طن‍زآم‍ی‍ز ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍دادادی‌، رض‍ی‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ طن‍زآم‍ی‍ز ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ رض‍ی‌ خ‍دادادی‌ (ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌)؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶، ص‌ ۴۷۱
‏شابک : ۳۸۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Razi Khodadadi. Dictionary of humorous auotations English - Persian‬.
‏موضوع : طن‍ز ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۶۱۷۵‭/خ‌۴ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ۸۲۷/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۷۲۷۹
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ طن‍زآم‍ی‍ز ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۶۹۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۰۴۷۰ ‬
۱
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۷۳۲ ‬
‪ ۶۳-۶۵۳۵۱ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۰۸۹۶ ‬
‪ ۶۳-۱۴۰۷۰۰ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۱۱۵ ‬
‪ PN۶۱۷۵ /خ۴ف۴ ‬
۸
۱۳۸۹
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۲۸ ‬
‪ ‬
۷
۱۳۸۷
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۹۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۹۲۲ ‬
۱۳
۱۳۸۲
۱
 
کارگاه آموزش کتابداری
‪ ۱۱۰۰۰-۱۳۸۹ ‬
‪ PN۶۱۷۵ /خ۴ف۴ ‬
۹
۱۳۸۷
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۱۵۹۷۰ ‬
‪ ۱۰۶۹۰۱۶ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۵۹۷۱ ‬
‪ ۳۶۶۲۳۸ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۷۱۷۹۷۰ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۵۰۱۲ ‬
‪ ۶۸۶۱۲۷ ‬
۲
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۱۵۰۱۳ ‬
‪ ‭PN۶۱۷۵ /‮خ‌‬۴‮ف‌‬۴‬ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh