آغ‍اج‍ری‌ خ‍دم‍ت‌ ی‍ا خ‍ی‍ان‍ت‌؟
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : آغ‍اج‍ری‌ خ‍دم‍ت‌ ی‍ا خ‍ی‍ان‍ت‌؟/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رض‍وان‌ پ‍رت‍و، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۵/۲۱س‌م‌
‏شابک : ۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، . - ۱۳۳۶
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- . - ۱۳۷۶
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- . - ۱۳۷۶
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶‭ش‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۱۹۲
 
   آدرس ثابت  آغ‍اج‍ری‌ خ‍دم‍ت‌ ی‍ا خ‍ی‍ان‍ت‌؟
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۴۱۳۶ ‬
‪ ۲۱۴۹۵۰۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۱۳۷ ‬
‪ ۳۰۹۹۷۰ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh