‎]2000‬دوه‍زار] و ک‍ت‍اب‌ ع‍ش‍ق‌ و ش‍ع‍ره‍ای‌ دی‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ‏‫۱۹۰۴ - ‏۱۹۷۳م.‬
Neruda, Pablo
‏عنوان و نام پديدآور : ‎]2000‬دوه‍زار] و ک‍ت‍اب‌ ع‍ش‍ق‌ و ش‍ع‍ره‍ای‌ دی‍گ‍ر/ پ‍اب‍ل‍و ن‍رودا ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫گ‍رگ‍ان‌‬‏‫: آژی‍ن‍ه‌‬‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۳ ص‬.
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭964-7419-02-3 :‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۰۴-۱۹۷۳م‌.-- نقد و تفسیر
‏موضوع : Neruda, Pablo-- Criticism and interpretation
‏موضوع : شعر شیلیایی -- قرن‏‫ ۲۰م.‏‬ -- ترجمه شده به فارسی
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴. ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ش‍ی‍ل‍ی‍ای‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز،‏‫ ۱۳۱۹ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭PQ۸۰۹۷/ن۴‏‫‭‬‭د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۶۱/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۴۳۷
 
   آدرس ثابت  ‎]2000‬دوه‍زار] و ک‍ت‍اب‌ ع‍ش‍ق‌ و ش‍ع‍ره‍ای‌ دی‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۰۵۳۰ ‬
‪ ۵۳۴۲۲۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۵۳۱ ‬
‪ ۲۸۱۶۴۶ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۹۳۵ ‬
‪ ۱۰۴۲۳۳۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۹۳۶ ‬
‪ ۱۰۴۲۳۳۲ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh