ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌، اح‍م‍د، - ۱۳۲۲
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ام‍وئ‍ل‌ ب‍ک‍ت‌، اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و وژان‌ ل‍وئ‍ی‌ ب‍ارو درب‍اره‌ ت‍ئ‍ات‍ر/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ م‍س‍ک‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۰] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-5596-54-8‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5596-54-8‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ب‍ک‍ت‌، س‍ام‍وئ‍ل‌، ۱۹۸۹ - ۱۹۰۶م‌.‎ --Backett, Samuel‬م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ی‍ون‍س‍ک‍و، اوژن‌، ۱۹۹۴ - ۱۹۱۲م‌.‎ --Ionesco, Eugene‬م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ب‍ارو، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۱۰ - م‌.‎ --Barrault, Jaen Louis‬م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م‌. -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PQ۲۶۰۶‭/ک‌۳ی‌۷
‏رده بندی دیویی : ۸۴۲/۹۱۴‭ب‌۵۹۹/س‌ک‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۱۰۲
 
   آدرس ثابت  گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ام‍وئ‍ل‌ ب‍ک‍ت‌، اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و وژان‌ ل‍وئ‍ی‌ ب‍ارو درب‍اره‌ ت‍ئ‍ات‍ر
بعد  قبل       
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh