گ‍زارش‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ش‍ری‍ف‌ آس‍ت‍ارا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رح‍ب‍ا، ش‍اپ‍ور، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زارش‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ش‍ری‍ف‌ آس‍ت‍ارا/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍اپ‍ور م‍رح‍ب‍ا
‏مشخصات نشر : اردب‍ی‍ل‌: ره‍رو دان‍ش‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۶
‏شابک : ‎964-94148-4-3‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : م‍رح‍ب‍ا، ش‍اپ‍ور، . - ۱۳۳۶
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌
‏موضوع : ای‍ران‌. م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : JQ۱۷۸۷/۹‭/س‌۴۲م‌۴
‏رده بندی دیویی : ۳۲۸/۵۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۸۹۳
 
   آدرس ثابت  گ‍زارش‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ش‍ری‍ف‌ آس‍ت‍ارا
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh