ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍روت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۳-
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌ س‍ع‍ی‍د م‍روت‍ی‌، ج‍اوی‍د س‍رای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌‏‫‏‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۵۹۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫‏‏‏۹۹۰۰ریال‏‫‭‭‭‎964-412-048-5‬:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌ ۵۹۶-۵۹۷.
‏موضوع : ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌.
‏شناسه افزوده : س‍رای‍ی‌، ج‍اوی‍د، ۱۳۵۵-
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭‭PN۱۹۹۸/۲‏‫‬‭/م۴ف۴ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۶۷۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۳۴۲۸ ‬
‪ ۲۲۳۶۴۳۷ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۳۴۲۹ ‬
‪ ۶۸۹۱۷۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh