ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)/ ه‍اش‍م‌ آق‍اج‍ری‌؛ زی‍رن‍ظر ش‍ورای‌ ب‍ررس‍ی‌ [م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ذک‍ر]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ذک‍ر، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۸۸
‏شابک : ‎964-307-200-2‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۲۴۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Hashim Aghajari: relijious government and democretic government‬.
‏موضوع : اس‍لام‌ و وح‍دت‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
‏موضوع : آزادی‌ (اس‍لام‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۳۱‏‫‬‭‬‭‭/آ۶۵ح‌۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۴۸۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۲۵۹
 
   آدرس ثابت  ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۶ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۱۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۱۷۰ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۸۰۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۸۰۲ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۸۰۴۰ ‬
‪ ۵۰۱۱۶۶ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۸۰۴۱ ‬
‪ ۴۰۰۸۱۵ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۰۵۳۰ ‬
‪ ۲۱۲۹۵۱۵ ‬
۴
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۵۳۱ ‬
‪ ۵۰۰۹۲۳ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh