س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۱ - ۱۸۸۲
‎Joyce, James‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌/ ج‍ی‍م‍ز ج‍وی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اص‍غ‍ر ج‍وی‍ا
‏مشخصات نشر : آب‍ادان‌: پ‍رس‍ش‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۳
‏شابک : ‎964-6629-71-7‬۲۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A. portrait of the artist as a young man‬.
‏موضوع : ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز، ،۱۹۴۱ - ۱۸۸۲‎ -- Joyce, James‬س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ج‍وی‍ا، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۵ - م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/ج‌۹۲س‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۸۲۳/۹۱۲‭ج‌۸۹۳س‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۲۹۶۰
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۰۴۶۰ ‬
‪ ۴۳۳۰۴۷ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۰۴۶۱ ‬
‪ ۵۱۲۷۱۴ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh