ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ی‌ س‍گ‌ک‍ش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍وک‍اس‍ی‍ان‌، زاون‌، - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ی‌ س‍گ‌ک‍ش‍ی‌/ زاون‌ ق‍وک‍اس‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ ص‌، [۱۶] ص‌ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ه‍ن‍ر ه‍ف‍ت‍م‌۳)
‏شابک : ‎964-6233-48-1‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6233-48-1‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : س‍گ‌ک‍ش‍ی‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - ، س‍گ‌ک‍ش‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - . س‍گ‌ک‍ش‍ی‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /س۷۷۰۸۶‏‫‬‭ ۱۳۸۱‭‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۲۵۱
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ی‌ س‍گ‌ک‍ش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۸۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۹۷ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۵۴۱۲۰ ‬
‪ ۲۲۱۸۹۰۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۱۲۱ ‬
‪ ۳۰۷۶۸۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh