م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ق‍وی‍م‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۰۹ - ۱۳۸۹. ‏‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ق‍وی‍م‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌‌ال‍م‍ع‍ارف‌‌الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۲۳ ق.‬‏‫= [۱۳۸۱].‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۰ ص‌.‬: ج‍دول‌.
‏فروست : ب‍ن‍ی‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌‭۱۳۶ ؛‬.
‏شابک : ‏‫‏‭964-7777-14-0‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۴۲۶ق. = [۱۳۸۴].
‏موضوع : اعمال السنه
‏شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۲۶۶‏‫‬‭‬‭‭/ح‌۵۸م‌۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۶۵۷۸
 
   آدرس ثابت  م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ق‍وی‍م‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۵۱۴۰ ‬
‪ ‭BP۲۶۶ /‮ح‌‬۵۸‮م‌‬۸‬ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۵۱۴۱ ‬
‪ ۴۷۱۲۱۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۰۲۱۸ ‬
‪ ۸۴۱۸۶۹ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۰۲۱۹ ‬
‪ ۸۴۱۸۷۲ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۸۸۹۲ ‬
‪ ۸۶۱۹۶۸ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۰۸۸۹۳ ‬
‪ ۱۱۲۱۳۴۹ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh