ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰ - ۱۲۹۱
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍ی‍ن‌/ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ن‌؛ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آدن‍ا، ۱۳۸۱ = ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۳
‏شابک : ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-51-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-7252-52-8‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-7252-53-6‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-7252-68-4‬(ج‌.۳)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‍ل‍د س‍وم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ اع‍لام‌ (اس‍م‍اآ خ‍اص‌) " ال‍ف‌ - ی‌ " م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ دوم‌: )۱۳۸۱
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌: )۱۳۸۱
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۲۹۵۴‭/م‌۶ف‌۴۵۰۱۶ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۹۷۹۵
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۰۵۴۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴۵۰۱۶ ۱۳۸۱ ‬
۱
۱
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۰۵۴۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴۵۰۱۶ ۱۳۸۱ ‬
۲
۱
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۱۶۲۴ ‬
‪ ۶۵۲۷۰۴ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۱۶۲۵ ‬
‪ ۵۳۷۲۴۹ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۱۶۲۶ ‬
‪ ۵۳۱۴۹۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۱۶۲۷ ‬
‪ ۶۵۲۴۵۶ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۹۹۹۴ ‬
‪ ۲۲۳۱۵۵۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۹۹۹۵ ‬
‪ ۵۳۷۴۲۷ ‬
۱
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۹۹۹۶ ‬
‪ ۵۳۷۰۷۵ ‬
۲
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۹۹۹۷ ‬
‪ ۲۲۳۱۵۵۲ ‬
۲
۸
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۷۹۷۱۰ ‬
‪ ۱۰۸۰۷۷۱ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۷۹۷۱۲ ‬
‪ ۱۴۵۶۰۷۱ ‬
۲
۷
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۷۹۷۱۳ ‬
‪ ۱۱۶۶۲۸۴ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh